Get Adobe Flash player
August 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
157865
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
89
637
156657
1154
2415
157865

Your IP: 18.207.157.152
Server Time: 2022-08-14 13:25:30

 

 

           

 

 

     

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร 

 เอกสารการรับสมัคร

          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์
          • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์
          • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรส)
          • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ)
          • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
                • เงินค่าสมัคร 100 บาท
                • เงินค่าบำรุงประจำปี 50 บาท
                • เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าจำนวน 100 ศพ จำนวน 2,000 บาท 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,150 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

    หมายเหตุ - ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น!

 

 

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2564 

    รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2563  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2562

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2561  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2560  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2559  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2558  

     รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ปี 2557 

 

    

 

 เอกสารประกอบการรับเงิน 

           สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต

           สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกที่เสียชีวิต

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกที่เสียชีวิต

      • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ทุกคน

      • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ทุกคน

      • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย 

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

     พวงหรีดเคารพศพ

    • เงินสงเคราะห์ศพ 100,000 บาท มอบให้ในวันพิธีฌาปนกิจ

       • เงินสงเคราะห์ศพที่เหลือมอบให้หลังจากผู้รับผลประโยชน์

          นำเอกสารหลักฐานมาแสดงและเก็บเงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิกได้ทั้งหมด

 

 

 

 

     รายชื่อสมาชิกลาออก ปี 2563

      รายชื่อสมาชิกลาออก ปี 2560  

   รายชื่อสมาชิกลาออก ปี 2557  

 

 

  รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ปี 2563

  รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ปี 2560 

  รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ปี 2559

  รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ปี 2558 

 

 

  สมาชิกเสียชีวิตก่อนสมาชิกภาพสมบูรณ์ ปี 2563  

  สมาชิกเสียชีวิตก่อนสมาชิกภาพสมบูรณ์ ปี 2560 

 

 

 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-0-12515-0 สาขา สุรินทร์

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์เลขที่บัญชี 01-026-8-03016-0 สาขา สุรินทร์

  

ที่ตั้งสมาคม 

             

   นายกสมาคม

 

  

   นายคำพอง มั่นจิต

 

              

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 

  

 เว็บไซต์อื่นๆ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

130/2 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044-512669 โทรสาร 044-512665  มือถือ 080-151-6695